Minh Phú hoàn thành chưa tới 1% kế hoạch lãi ròng năm

MPC Minh Phú
10:33 - 07/05/2024
Minh Phú hoàn thành chưa tới 1% kế hoạch lãi ròng năm
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2024, cùng với giá vốn tăng 25%, chi phí bán hàng cũng tăng 26%, góp phần đưa lãi ròng của MPC chỉ dừng ở mức hơn 7 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố ngày 6/5 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC), quý 1/2024 doanh nghiệp thu về 2.750 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán cũng tăng 25%, đạt 2.504 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong quý của doanh nghiệp ở mức 246,4 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính giảm lần lượt 56% YoY và 10% YoY, đạt 16,3 tỷ đồng và 48,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng của doanh nghiệp lại tăng 25%, đạt 168,1 tỷ đồng.

Trong quý, doanh nghiệp cũng có thêm 37,6 tỷ đồng khoản lợi nhuận từ công ty liên kết liên doanh. Khoản thu nhập khác của MPC tăng từ 480 triệu đồng lên 3,4 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lãi ròng hợp nhất của Minh Phú đạt mức 7,2 tỷ đồng (cùng kỳ doanh nghiệp ghi nhận -98 tỷ đồng). Theo MPC, có sự tăng trưởng vượt trội về lãi so với quý trước do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty nuôi tôm giống và tôm thương phẩm của doanh nghiệp bắt đầu có hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu so với kết quả lãi ròng năm 2024 Minh Phú đã đề ra thì doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 0,7% kế hoạch năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của MPC tại ngày 31/3/2024 ở mức 10.152 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với mức 10.208 tỷ đồng ngày đầu năm. Khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp đạt 153,2 tỷ đồng, giảm 33%. Trong kỳ doanh nghiệp không ghi nhận khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống (ngày đầu năm ở mức 234 tỷ đồng).

Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng giảm từ 47,7 tỷ đồng xuống còn 5,8 tỷ đồng. Phải thu khách hàng của doanh nghiệp tăng thêm 12%, đạt 1.216 tỷ đồng. Hàng tồn kho tại ngày cuối kỳ của Minh Phú ở mức 5.182 tỷ đồng, tăng 1,8% so với ngày đầu năm.

Nợ của Minh Phú tại ngày 31/3/2024 đạt 4.683 tỷ đồng, giảm 1,4% so với mức 4.751 tỷ đồng tại ngày đầu năm. Vay ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 3.333 tỷ đồng, giảm 8,6%; vay dài hạn tăng 24%, đạt 297 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp