Gilimex dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 vào tháng 6

Dệt May Việt nAM
16:10 - 14/05/2024
Gilimex dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 vào tháng 6
0:00 / 0:00
0:00
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 14/5 có thông báo liên quan đến việc CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã: GIL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 lần 2.

Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 4/6/2024 tại Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, vào ngày 5/5, Gilimex đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, tuy nhiên đại hội ghi nhận 93 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là hơn 45,3 triệu cổ phiếu GIL, chiếm tỷ lệ 64,74%, thấp hơn tỷ lệ yêu cầu tiến hành tối thiểu là 65%. Do đó, HĐQT công ty sẽ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2.

Trình mục tiêu lợi nhuận lãi gấp đôi năm 2023

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, năm 2024, Gilimex đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2023 và lãi trước thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thực hiện 2023.

Theo Gilimex, kế hoạch đặt ra dựa trên cơ sở dự báo năm 2024 có nhiều khách hàng lớn tiềm năng trên thế giới thay thế, bổ sung đơn hàng cho các khách hàng hiện hữu và phát triển đầy công suất cho công ty.

Ngoài ra, năm nay, Gilimex sẽ phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Gilimex tại Huế với quy mô 460ha, đẩy mạnh kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước trên tất cả lĩnh vực ngành nghề đã được phê duyệt trong đánh giá tác động môi trường của dự án.

Đồng thời, phát triển hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long với quy mô 400ha; phát triển các KCN tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam; phát triển dịch vụ để phục vụ cho KCN như nhà xưởng cho thuê, kho cho thuê, dịch vụ logistics.

Về kế hoạch đầu tư 2024, Gilimex dự kiến chi 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và vay thêm 3.200 tỷ đồng từ ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động.

Huỷ kế hoạch trả cổ tức 2022 bằng tiền

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc Gilimex đề xuất hủy phương án dành 105 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 15% đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2023.

Nguyên nhân do công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Gilimex dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ từ 5% - 10%, tương ứng số tiền từ 35 - 70 tỷ đồng và ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện. Năm 2024, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức tỷ lệ 10%.

Kế hoạch mở rộng nhà máy

Ngoài ra, ĐHĐCĐ sẽ xem xét và thông qua việc đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới với tổng giá trị đầu tư tối đa 150 tỷ đồng theo hình thức mua cổ phần hoặc mua tài sản hiện hữu tại tổ chức khác với tỷ lệ sở hữu từ 51-100%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.

Gilimex cho biết mục đích đầu tư để phát triển sản xuất nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng được khoảng 15-20 dây chuyền.

Đồng thời, HĐQT Gilimex cũng trình cổ đông phê duyệt việc thế chấp cổ phần tại công ty con CTCP khu công nghiệp Gilimex để đơn vị này vay vốn tại ngân hàng MB với giá trị cấp tín dụng tối đa 900 tỷ đồng.

Mục đích vay vốn để tài trợ chi phí đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng dự án khu công nghiệp Gilimex. Để đáp ứng vay vốn, công ty khu công nghiệp Gilimex phải dùng (các) tài sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo 100% cho nghĩa vụ thanh toán cho khoản vay.

Tin liên quan

Đọc tiếp