Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 đạt 26.960 tỷ đồng

NGÂN HÀNG Việt nAM
15:11 - 14/05/2024
Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 đạt 26.960 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
Mức lợi nhuận trên thấp hơn so với kế hoạch được đưa ra trong báo cáo thường niên năm 2023 của ngân hàng này từ 100 tỷ đồng đến 450 tỷ đồng.

Tại báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2024 vừa được công bố, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 26.960 tỷ đồng theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Trước đó, theo báo cáo thường niên năm 2023, Agribank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay tăng tối thiểu 6% so với năm ngoái và không thấp hơn mức lợi nhuận kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Trong năm vừa qua Agribank báo lãi trước thuế hợp nhất ở mức 25.859 tỷ đồng, lãi trước thuế riêng lẻ 25.526 tỷ đồng. Qua đó ước tính, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất và riêng lẻ năm 2024 của Agribank được công bố trước đó lần lượt là 27.411 tỷ đồng hoặc 27.057 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận mới cập nhật của Agribank thấp hơn mục tiêu trong báo cáo thường niên từ gần 100 tỷ đồng đến hơn 450 tỷ đồng.

Ngân hàng này cũng đặt các mục tiêu kinh doanh khác như tổng tài sản tăng 5 - 8%, phù hợp với tăng trưởng vốn huy động. Tương ứng có thể đạt từ 2,15 đến 2,21 triệu tỷ đồng so với năm 2023.

Vốn huy động thị trường 1 dự kiến tăng 5 - 8%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ. Dư nợ tín dụng tăng tối đa 12,5%, tương ứng 1,75 triệu tỷ đồng, thực hiện theo thông báo của NHNN, cao hơn so với kỳ vọng trong báo cáo thường niên là 7 - 10%.

Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng dưới 2%, trong đó tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) được kiểm soát dưới 1,85%. Năm 2024, Agribank dự kiến chi 20.800 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, cao hơn mức 19.347 tỷ đồng của năm 2023.

Ngoài ra, Agribank có kế hoạch nâng cao thu nhập người lao động, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2023, theo báo cáo của Agribank số lượng nhân viên ngân hàng đạt 42.083 người, tăng 2,87% so với năm 2022 và mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 32,97 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,75% so với năm 2022.

Tin liên quan

Đọc tiếp