IDI mới hoàn thành 6% kế hoạch năm về lãi ròng trong quý 1

IDI Quý 1/2024
08:51 - 28/04/2024
IDI mới hoàn thành 6% kế hoạch năm về lãi ròng trong quý 1
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2024, IDI mang về 16,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương ứng chỉ mới hoàn thành 6% kế hoạch năm 2024.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Đầu tư và Phát triển quốc gia I.D.I (HoSE: IDI) công bố ngày 27/4, quý 1/2024 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.629 tỷ đồng, giảm 7,5% so với mức 1,762 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ thành phẩm cá tra và dịch vụ đều ghi nhận giảm, với lần lượt -20% (còn 643 tỷ đồng) và -38% (còn 10,1 tỷ đồng).

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp đạt 1.510 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ. Điều này kéo theo lợi nhuận gộp của IDI còn 119,3 tỷ đồng, giảm 17% so với mức 144 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp ghi nhận giảm nhẹ, từ 27 tỷ đồng xuống còn 25 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại giảm mạnh, từ 93 tỷ đồng xuống còn 67 tỷ đồng, tương ứng giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm này diễn ra chủ yếu do lãi tiền vay (chiếm 94% chi phí tài chính của doanh nghiệp) giảm 25%, còn đạt 63,2 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của IDI còn đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 5,7% so với mức 17,5 tỷ đồng tại cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, IDI đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.499 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm trước; lãi ròng hợp nhất ở mức 275 tỷ đồng, tương ứng cao gấp 3,7 lần so với mức 73,3 tỷ đồng ghi nhận năm 2023.

Với kết quả quý 1/2024, IDI đã hoàn thành 19% kế hoạch về doanh thu và 6% kế hoạch lãi ròng.

Năm 2024, IDI dự kiến sẽ xuất khẩu cá tra với tổng kim ngạch là 136,3 triệu USD, tăng 27% so với năm 2023. Kế hoạch tiêu thụ đạt 45.865 tấn, giảm 9,3% so với năm trước.

Các con số này được đưa ra cùng với dự báo của IDI về sự phục hồi mảng kinh doanh cá tra của doanh nghiệp. Cụ thể, ngành cá tra năm 2024 sẽ tích cực hơn với triển vọng phục hồi từ Trung Quốc và Mỹ nhờ các chính sách hỗ trợ bất động sản/kích thích tiêu dùng ở Trung Quốc cũng như lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố kết quả thuế chống bán phá giá cho đợt rà soát POR 19, mức thuế của IDI ghi nhận giảm từ 2,39 USD/kg xuống mức 0,18 USD/kg.

Trên bảng cân đối kế toán, tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của IDI ở mức 8.211,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với mức 8.277 tỷ đồng ghi nhận tại ngày đầu năm 2024.

Mặc dù con số chung giảm nhưng xét riêng về tiền và các khoản tương đương tiền lại giảm sâu 48%, còn 570 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn giảm 34,9%, đạt 205 tỷ đồng.

Khoản tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp lại tăng từ 663 tỷ đồng lên 826 tỷ đồng. Khoản phải thu khách hàng cũng tăng thêm 346 tỷ đồng, lên mức 1.631 tỷ đồng. Hàng tồn kho đến ngày cuối kỳ đạt 1.510 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,9% so với mức 1.572 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2024.

Nợ tại ngày 31/3/2024 của IDI đạt 4.773 tỷ đồng, giảm 1,6% so với mức 4.855 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Khoản phải trả người bán ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận tăng từ 216 tỷ đồng lên 323 tỷ đồng.

Khoản vay ngắn hạn của IDI giảm 3,5%, còn 3.946 tỷ đồng; vay dài hạn giảm 8,2%, đạt 298 tỷ đồng.

Đọc tiếp