Lãi ròng của IDI sụt giảm 16% sau kiểm toán

IDI Năm 2023
08:54 - 11/04/2024
Lãi ròng của IDI sụt giảm 16% sau kiểm toán
0:00 / 0:00
0:00
Thông tin công bố ngày 10/4, lãi ròng hợp nhất sau kiểm toán năm 2023 của IDI giảm 14,4 tỷ đồng so với trước kiểm toán, từ mức 87,7 tỷ đồng xuống còn 73,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo chính hợp nhất năm 2023 kiểm toán của CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (HoSE: IDI), doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 7.221 tỷ đồng, giảm 8,9% so với mức 7.930 tỷ đồng ghi nhận năm 2022. Mức giảm diễn ra do doanh số bán hàng và giá bán của doanh nghiệp giảm vì ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp còn đạt 73,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,4 tỷ đồng so với kết quả trước kiểm toán (đạt 87,7 tỷ đồng). Nguyên nhân do kiểm toán viên đã đề nghị trích thêm chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh và chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp đã tăng từ 18,7 tỷ đồng (trước kiểm toán) lên 33,8 tỷ đồng (sau kiểm toán).

Năm 2023, IDI đặt mục tiêu lãi ròng đạt 186 tỷ đồng, với kết quả sau kiểm toán, IDI chỉ hoàn thành 39% kế hoạch về lợi nhuận.

Năm 2024, IDI dự kiến đặt kế hoạch doanh thu với mức 8.499 tỷ đồng và lãi ròng với 276 tỷ đồng, cao hơn 18% về doanh thu và gấp 3,7 lần về lãi so với năm trước.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, IDI dự tính trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và năm 2023 với tỷ lệ 20%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng của công ty mẹ.

Nếu thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 20%. Dù vậy chi tiết về phương án trả cổ tức chưa được công bố.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới, do HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 hết hạn, IDI dự kiến trình 5 thành viên nhiệm kỳ 2024 – 2029. Các thành viên được đề cử bao gồm Lê Thanh Thuấn với chức Chủ tịch HĐQT, Lê Tuấn Anh với chức Phó Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra còn có 2 người được đề cử vị trí thành viên độc lập HĐQT là Tống Phi Hùng, Đinh Văn Thép và vị trí thành viên HĐQT là Lê Văn Cảnh.

Đọc tiếp