Tình hình hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam trong 11 tháng đầu năm

data Việt nAM
19:47 - 29/11/2021
So với tháng 10, số doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 11 tăng 44,6%. Tuy nhiên 11 tháng 2021 vẫn thấp hơn cùng kỳ.

Tin liên quan

Đọc tiếp