Phê duyệt Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Belarus

Hợp Tác Giáo dục
17:41 - 26/03/2024
0:00 / 0:00
0:00
Việt Nam và Belarus sẽ hợp tác trao đổi kinh nghiệm giáo dục và thực hiện các nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học sư phạm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Belarus về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2024.

Trong đó, Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định có hiệu lực và thông báo về việc Hiệp định có hiệu lực theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai Hiệp định sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Theo Hiệp định này, hai bên sẽ hợp tác trao đổi kinh nghiệm theo các hướng phát triển quan trọng nhất của hệ thống giáo dục; đồng thực hiện các nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học sư phạm mà hai bên quan tâm; đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ, thực tập khoa học, đào tạo lại cho cán bộ giáo dục; trao đổi chuyên gia nhằm hoàn thiện công tác giảng dạy.

Hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học bằng cách ký kết các thỏa thuận hợp tác riêng, phù hợp với các điều khoản của Hiệp định này và pháp luật của mỗi bên.

Trong thời gian hiệu lực của Hiệp định, hai nước hàng năm trao đổi tương đương tối đa 15 lưu học sinh để học toàn khóa. Hai bên hàng năm gửi đi số lượng tối đa 5 cán bộ giảng dạy của các cơ sở giáo dục đại học sang các cơ sở giáo dục của bên nhận để bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Đọc tiếp