Bắc Giang: Le Delta đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn quy mô 124ha

Hạ Tầng KCN
05:03 - 24/02/2024
Phối cảnh quy hoạch xây dựng chi tiết Khu công nghiệp Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Ban Quản lý các KCN Bắc Giang.
Phối cảnh quy hoạch xây dựng chi tiết Khu công nghiệp Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Ban Quản lý các KCN Bắc Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 193 ngày 23/2 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Dự án được thực hiện tại xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên với quy mô 123,94ha đất, tổng vốn đầu tư 1.836 tỷ đồng. Nhà đầu tư là CTCP Le Delta.

Cũng theo quyết định nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ.

Bắc Giang kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất, trong đó lưu ý điều kiện về năng lực tài chính; đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổng hợp địa điểm và quy mô diện tích của dự án vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan; giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu đất khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được phân bổ tại Quyết định số 326 ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo tiến độ giao đất để thực hiện dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang và huyện Tân Yên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Phúc Sơn đã được phê duyệt, điều chỉnh,...

Về phía nhà đầu tư, trong quá trình triển khai dự án báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản; tiếp thu ý kiến của các Bộ và UBND tỉnh Bắc Giang...

CTCP Le Delta phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; chỉ thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trồng lúa và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai.

Về CTCP Le Delta, doanh nghiệp này được thành lập vào 10/2005, có địa chỉ tại Hà Nội. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, xây dựng, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác mỏ, khoáng sản, môi trường và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Ngô Văn Hùng. Ngoài ra, ông Hùng hiện đang là người đại diện pháp luật của CTCP Cà phê EA Pốk (UpCOM: EPC), CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên, CTCP Tập đoàn Công nghệ HTP.

Tin liên quan

Đọc tiếp