Thiếu cổ đông tham dự, ĐHĐCĐ Petrosetco tổ chức bất thành

PET Việt nAM
15:37 - 26/04/2024
Ảnh minh họa: Petrosetco.
Ảnh minh họa: Petrosetco.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 26/4, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE : PET) không thể tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo kế hoạch do tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chỉ có 36,3%, không đủ điều kiện tiến hành.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào đầu cuộc họp, số lượng người tham dự trực tiếp và ủy quyền dự họp là 19 người, sở hữu tổng cộng 38,6 triệu cổ phiếu, chiếm 36,3% số lượng có quyền biểu quyết.

Do đó, đại diện công ty thông báo tỷ lệ không đủ 50% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để tiến hành (theo quy định là tối thiểu 50%), đồng thời tuyên bố cuộc họp bất thành (lần 1).

Theo tài liệu được cập nhật ngay trước thềm cuộc họp vào ngày 24/4, dự kiến cổ đông sẽ thực hiện bỏ phiếu về việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 gồm ông Trịnh Thanh Cần và ông Trần Quý Thịnh. Danh sách ứng viên gồm 2 cái tên là ông Nguyễn Như Long và ông Hồ Minh Việt.

Cũng theo tài liệu họp, PET dự kiến năm 2024 sẽ tiếp tục có nhiều thách thức đối với mảng phân phối, khi kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy rủi ro suy thoái toàn cầu ngày càng tăng, ảnh hưởng đến thị trường điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử.

Phân khúc các sản phẩm công nghệ tầm thấp và trung sẽ bị ảnh hưởng nhiều do đối tượng thu nhập thấp bị giảm thu nhập, dẫn đến thắt chặt chi tiêu và thận trọng hơn, ngược lại phân khúc cao cấp vẫn tăng trưởng về số khi nhóm khách hàng có thu nhập cao vẫn có khả năng và nhu cầu chi trả mua sắm.

Đối với mảng dịch vụ, năm 2024 cho thấy sự khởi sắc của thị trường dầu khí trong nước với những dự án mới được phê duyệt.

Trước tình hình đó, công ty dự kiến trình chỉ tiêu doanh thu năm nay 18.540 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 47% so với thực hiện năm 2023.

Kết thúc năm 2023, PET ghi nhận doanh thu đạt 17.218 tỷ đồng, giảm 0,2%; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 139 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm 2022. Trong năm 2023, công ty đặt kế hoạch doanh thu 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả như trên, kết thúc năm 2023, PET chỉ đạt 57% so với kế hoạch lợi nhuận năm. Do đó, tại đại hội lần này, HĐQT PET dự trình không chia cổ tức năm 2023, dù ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua thực hiện với tỷ lệ tối đa 10%.

Kế hoạch chia cổ tức 2024 của công ty dự kiến được trình với tỷ lệ tối đa 10%. Tỷ lệ và hình thức chi trả cụ thể sẽ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, sau khi có kết quả kinh doanh 2024 đã được kiểm toán.

Tin liên quan

Đọc tiếp