Ngân sách Nhà nước bội thu 211.200 tỷ đồng sau 4 tháng

NGÂN SÁCH Việt nAM
08:06 - 30/04/2024
Ngân sách Nhà nước bội thu 211.200 tỷ đồng sau 4 tháng
0:00 / 0:00
0:00
Báo cáo của Tổng cục Thống kê ghi nhận, khoản thu nội địa 4 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh nhất với  10,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 733.400 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê công bố ngày 29/4, thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2024 ước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi ngân sách Nhà nước ước tăng 4,4%. Như vậy, ngân sách Nhà nước bội thu 211.200 tỷ đồng.

Tính riêng tháng 4/2024, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 175.600 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 733.400 tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như thu nội địa ước đạt 149.300 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 629.900 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 4/2024 ước đạt 5.500 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 21.200 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 20.800 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 82.200 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm và giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4/2024 ước đạt 138.400 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 522.200 tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 366.000 tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư phát triển đạt 115.900 tỷ đồng, bằng 17,1% và tăng 4,8%. Chi trả nợ lãi 39.900 tỷ đồng, bằng 35,7% và tăng 17,4%.

Tin liên quan

Đọc tiếp