Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Nhà ở Vinhomes
11:08 - 27/04/2024
Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024
0:00 / 0:00
0:00
Quý đầu năm 2024, Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 11.917 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp này cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang xây dựng dở dang.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với tổng doanh thu thuần đạt 8.211 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)) đạt 8.605 tỷ đồng. Trong kỳ, việc bàn giao Vinhomes Ocean Park 1 – 2 – 3 và Vinhomes Grand Park tiếp tục đóng góp chính vào kết quả kinh doanh.

Do giá vốn hàng hóa ở mức cao nên VHM chỉ thu về 1.774 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 73% so với quý 1/2023 (yoy). Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 82% còn 1.956 tỷ đồng.

Ở quý này, chi phí tài chính của VHM tăng 493 tỷ đồng so với quý 1/2023 lên 1.369 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu, các loại chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm.

Khấu trừ mọi chi phí, CTCP Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng quý 1/2024, giảm 92% so với cùng kỳ.

Lý giải việc doanh thu và lợi nhuận đều giảm, Vinhomes cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang trong quá trình xây dựng cùng với đó số lượng bất động sản bàn giao tới khách hàng cũng giảm làm giảm lợi nhuận gộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Doanh nghiệp này kỳ vọng trong thời gian tới, với việc bàn giao tới khách hàng các đại dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Golden Avenue hoàn thiện và hoàn tất một số thủ tục của các giao dịch bán lô lớn, kết quả kinh doanh của công ty sẽ diễn biến tích cực hơn, đặc biệt là khi VHM còn 112.000 tỷ đồng doanh số chưa ghi nhận tại thời điểm cuối quý 1/2024.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của VHM đạt 464.485 tỷ đồng, tăng lần lượt 4,5% so với cuối năm 2023, tài sản dài hạn chiếm 255.295 tỷ đồng, trong đó có 9.524 tỷ đồng tiền, tương đương tiền, giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với số cuối năm 2023.

Hàng tồn kho vào thời điểm cuối tháng 3/2024 của VHM ở mức 58.756 tỷ đồng, tăng 3.439 tỷ đồng so với cuối năm 2023, chủ yếu là chi phí xây dựng, tiền sử dụng đất tại các dự án Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3, Vinhomes Grand Park VÀ Vinhomes Smart City.

Hiện doanh nghiệp này cũng đang xây dựng dở dang các dự án Khu đô thị đại học quốc tế, Vinhomes Long Beach Cần Giờ và một dự án tại TP Thủ Đức.

Tổng số nợ phải trả của VHM cuối quý 1/2024 là 268.268 tỷ đồng, tăng 6.274 tỷ đồng so với cuối năm 2023, trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 214.974 tỷ đồng.

Tổng số nợ vay của VHM là 63.896 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay từ ngân hàng, ngoài ra Vinhomes đang có dư nợ hơn 19.390 tỷ đồng trái phiếu cuối quý 1/2024.

Tin liên quan

Đọc tiếp