Sau 2 năm lãi nghìn tỷ đồng, lợi nhuận năm 2023 của Vĩnh Hoàn giảm sâu

VHC Vĩnh Hoàn
17:02 - 23/01/2024
Ảnh: VHC
Ảnh: VHC
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2023 lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn đạt mức 949 tỷ đồng, sau hai năm trước đó doanh nghiệp này đều ghi nhận mức lãi nghìn tỷ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố ngày 23/1 của CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC), quý 4/2023 doanh nghiệp thu về 2.395 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,2% so với mức 2.475 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp lại tăng thêm 10%, lên mức 2.200 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp trong quý của doanh nghiệp cũng chỉ còn 195,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính trong quý của VHC giảm lần lượt 20% và 66%, đạt 73,8 tỷ đồng và 37 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 47%, còn 84,8 tỷ đồng.

Trong quý, doanh nghiệp có thêm 17,4 tỷ đồng từ khoản thu nhập khác, tương ứng tăng 270% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý cuối năm 2023 của Vĩnh Hoàn đạt 66,3 tỷ đồng, giảm 66% so với mức 197,9 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2022.

Năm 2023, doanh thu bán hàng của VHC đạt 10.078 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm giảm 35%, còn đạt 6.536 tỷ đồng (chiếm 64% tổng doanh thu của VHC). Doanh thu bán phụ phẩm cũng giảm 23%, còn 1.658,8 tỷ đồng; doanh thu bán hàng hóa lại tăng 62%, lên mức 1.545 tỷ đồng.

Sau khi loại bỏ các khoản giảm trừ, doanh thu thuần năm 2023 của VHC còn đạt 10.038 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước.

Giá vốn hàng bán của VHC trong năm 2023 chỉ giảm 16%, tương ứng đạt mức 8.593 tỷ đồng, trong đó giá vốn thành phẩm đạt 5.258 tỷ đồng, phụ phẩm đạt 1.498 tỷ đồng.

Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái của VHC giảm từ 338,4 tỷ đồng còn 217,4 tỷ đồng, kéo doanh thu tài chính của VHC còn 371 tỷ đồng, tương ứng giảm 14% so với năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí, lãi ròng của VHC ở mức 949,5 tỷ đồng, giảm 52% so năm 2022. Kết quả này diễn ra khi Vĩnh Hoàn ghi nhận hai năm liên tiếp có lãi trên một nghìn tỷ đồng với lần lượt 2.012 tỷ đồng năm 2022 và 1.106 tỷ đồng năm 2021.

Sự sụt giảm lợi nhuận của Vĩnh Hoàn diễn ra trong bối cảnh doanh thu tại các thị trường chính của VHC đều giảm. Trong đó, Mỹ là thị trường chủ lực đã ghi nhận giảm 10 tháng liên tiếp trong năm 2023 và đều giảm trên 2 con số. Thị trường nội địa, Trung Quốc và châu Âu cũng không ghi nhận kết quả kém lạc quan khi cùng có 8/11 tháng giảm doanh thu so với cùng kỳ năm 2022.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn ghi nhận ngày 31/12/2023 ở mức 11.805 tỷ đồng, tăng 1,9% so với mức 11.583 tỷ đồng (ngày 31/12/2022). Trong đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 25%, từ mức 3.213 tỷ đồng lên 4.040 tỷ đồng; dự phòng giảm giá hàng tồn kho đạt 422,1 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tại ngày cuối năm 2023 giảm 56%, còn 236 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm của VHC tăng từ 1.665 tỷ đồng lên 1.925 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn từ các doanh nghiệp và cá nhân liên quan giảm từ 1.525 tỷ đồng xuống còn 817,9 tỷ đồng.

Nợ của VHC tại ngày cuối năm 2023 ở mức 3.238 tỷ đồng, giảm 16,7% so với mức 3.888,9 tỷ đồng ghi nhận ngày cuối năm 2022. Trong đó, vay ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 2.157 tỷ đồng, giảm 2,5%; vay dài hạn đạt 101,8 tỷ đồng, giảm 41%.

Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 447 tỷ đồng xuống còn 298 tỷ đồng; khoản trả người lao động cũng giảm từ 572 tỷ đồng xuống còn 269 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp