Lợi nhuận của Navico đi lùi ngay trong quý đầu năm

ANV Navico
17:00 - 22/04/2024
Lợi nhuận của Navico đi lùi ngay trong quý đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2024, Navico (ANV) ghi nhận lãi ròng chỉ đạt 16,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 81% so với mức 92,3 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 công bố ngày 22/4 của CTCP Nam Việt (Navico, HoSE; ANV), doanh nghiệp thu về 1.016 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 12% so với mức 1.157 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mức giảm diễn ra chủ yếu ở mục bán thành phẩm khi giảm từ 1.123 tỷ đồng xuống còn 984 tỷ đồng. Các khoản doanh thu khác như năng lượng mặt trời không biến động lớn, ở mức 27,4 tỷ đồng. Trong quý, doanh nghiệp không ghi nhận khoản doanh thu từ công trình xây lắp (cùng kỳ mang về 2,7 tỷ đồng).

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp trong quý giảm nhẹ 3,8%, còn 914 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ở mức 101,2 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

Khoản doanh thu hoạt động tài chính giảm 42%, còn 5,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 32%, đạt 36,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm 37%, chỉ còn 34,4 tỷ đồng. Khoản thu nhập từ bồi thường của Navico giảm từ 3,4 tỷ đồng xuống còn 1,86 tỷ đồng trong quý này.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 của Navico đạt 16,9 tỷ đồng, giảm 81% so với mức 92,3 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Năm 2024, Navico đặt mục tiêu đạt 306 tỷ đồng lãi ròng, với kết quả quý 1 doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 5,5% kế hoạch năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Navico ở mức 5.062 tỷ đồng tại ngày 31/3/2024, giảm 0,9% so với mức 5.112 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Trong đó, khoản tiền mặt của doanh nghiệp đang ở mức 32,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4%. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 74%, đạt 35,8 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khác cũng tăng từ 28 tỷ đồng lên 44 tỷ đồng, trong đó tạm ứng từ các tổ chức và cá nhân tăng từ 2,9 tỷ đồng lên 18,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tại ngày 31/3/2024 ở mức 2.325 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với mức 2.363 tỷ đồng tại ngày đầu năm. Biến động lớn của hàng tồn kho chủ yếu ở phần chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (giảm từ 948 tỷ đồng xuống còn 797 tỷ đồng) và nguyên, vật liệu (tăng từ 427 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng).

Nợ của Navico đến ngày cuối quý 1/2024 đạt 2.197 tỷ đồng, giảm 2,9% so với mức 2.264 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Trong đó, vay dài hạn tăng từ 144 tỷ đồng lên 173 tỷ đồng; vay ngắn hạn lại giảm từ 1.783 tỷ đồng xuống còn 1.753 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp