Kinh doanh dưới giá vốn, Thép Nam Kim báo lỗ quý 4 hơn 356 tỷ đồng

NKG Nam Kim
06:30 - 21/01/2023
Việc liên tục báo lỗ nửa cuối năm xóa đi toàn bộ lợi nhuận đạt được trong nửa đầu năm 2022.
Việc liên tục báo lỗ nửa cuối năm xóa đi toàn bộ lợi nhuận đạt được trong nửa đầu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) ngày 20/1 đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022, ghi nhận quý thứ 2 liên tiếp báo lỗ.

Cụ thể, trong quý 4/2022, Nam Kim ghi nhận doanh thu hợp nhất 4.299,8 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ 2021. Với việc giá vốn hàng bán lên đến 4.449 tỷ đồng, công ty lỗ gộp 149 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 55,5% về còn 47 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 23,4% xuống còn 100,75 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 70,5% về còn 152,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 120% lên 44,73 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, Nam Kim báo lỗ quý 4 gần 356,35 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 452,35 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp của Thép Nam Kim. Trước đó, trong quý 3, công ty ghi nhận lỗ 418,68 tỷ đồng.

Việc liên tục báo lỗ cũng xóa đi toàn bộ lợi nhuận đạt được trong nửa đầu năm 2022. Lũy kế cả năm, tổng doanh thu của Nam Kim đạt mức 23.071,25 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ trong khi báo lỗ hơn 66,7 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 2.225,26 tỷ đồng năm 2021.

Bóc tách cơ cấu doanh thu, doanh thu thị trường nội địa tăng 5,2% so với cùng kỳ lên 9.524,98 tỷ đồng; doanh thu xuất khẩu giảm 29,2% về 13.603,35 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Thép Nam Kim giảm 12,2% so với đầu năm về 13.521,6 tỷ đồng. Trong đó, hơn nửa là 7.061,3 tỷ đồng hàng tồn kho; tài sản cố định ghi nhận 2.588,3 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 33,8% so với đầu năm lên 1.005,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 20,25% về còn 1.516,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Kim giảm 15,8% so với đầu năm xuống mức 8.144 tỷ đồng với 8.108,9 tỷ đồng trong số đó là nợ ngắn hạn. Cụ thể, phải trả người bán ngắn hạn giảm 47,8% về còn 2.544,34 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 35,5% lên mức 5.111,3 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, Thép Nam Kim ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 827,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số âm 308,3 tỷ đồng của cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư dương 33,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.048,2 tỷ đồng, chủ yếu là tăng vay nợ.

Đọc tiếp