Chính thức phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

dữ liệu Việt nAM
11:07 - 31/10/2023
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm dữ liệu quốc gia hoạt động được kỳ vọng sẽ là tiền đề thúc đẩy quá trình phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia với quan điểm xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với xu thế và xứng tầm thế giới.

Theo đề án, đây là trung tâm dữ liệu do Chính phủ xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Dữ liệu tại trung tâm dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Trung tâm cũng sẽ là nơi cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan có nhu cầu sử dụng để khai thác, vận hành, nâng cao hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Đây sẽ là hệ thống lưu trữ, đồng bộ, khai thác và điều phối các dữ liệu tổng hợp từ cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu liên quan đến con người bao gồm dữ liệu dân cư, bảo hiểm, giáo dục và đào tạo, hộ tịch và các hoạt động khác từ cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

Chính phủ đặt mục tiêu đưa trung tâm dữ liệu quốc gia vào hoạt động làm tiền đề thúc đẩy quá trình phát triển và khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu nâng tầm chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam theo kịp các quốc gia trên thế giới, bảo đảm điều kiện cho Việt Nam phát triển và hòa nhập với nền kinh tế số của thế giới.

Đề án liệt kê các mục tiêu cụ thể mà trung tâm dữ liệu quốc gia cần đạt được về dữ liệu, quy hoạch kiến trúc dữ liệu, phân tích và khai thác dữ liệu; hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin; cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; phát triển Chính phủ điện tử...

Về lộ trình, đến hết năm 2025 hoàn thành cơ bản xây dựng và đưa vào khai thác kho dữ liệu tổng hợp được đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và phối hợp khai thác với kho dữ liệu về con người.

Từ năm 2026, triển khai phân tích dữ liệu chuyên sâu hỗ trợ công tác xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tạo điều kiện phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trên nền các dữ liệu số được khai thác từ các kho dữ liệu dùng chung và kho dữ liệu mở.

Từ năm 2025, đưa trung tâm dữ liệu quốc gia đóng vai trò là nơi để trao đổi, kết nối quốc tế nhằm chia sẻ thông tin, nghiên cứu phát triển các chiến lược phát triển và đặt nền tảng nghiên cứu, hỗ trợ khai thác, phát triển nền tảng khoa học công nghệ đất nước.

Đến năm 2030, hoàn thành việc triển khai trung tâm dữ liệu quốc gia là nơi lưu trữ dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin trong nước và tổ chức Chính phủ các nước để phục vụ các hoạt động trên môi trường số bảo đảm lợi ích hợp pháp của Việt Nam.

Trong đó, đối với mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử, trên 90% các hoạt động hành chính trao đổi, phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan Nhà nước sẽ được thay thế bằng chia sẻ dữ liệu số từ các kho dữ liệu tổng hợp trong Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Theo đề án, phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI); trong nhóm 30 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI) và trong nhóm 30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Tin liên quan

Đọc tiếp