Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia

quản lý Xăng Dầu
09:00 - 27/05/2022
Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia. Ảnh: Quách Sơn.
Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia. Ảnh: Quách Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu từ tháng 5/2022.

Hệ thống này được xây dựng và vận hành nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn các hành vi sai phạm và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc điều tiết cung cầu mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, việc vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia được chia làm các giai đoạn khác nhau. Trong đó, ở giai đoạn đầu, từ ngày 20/5/2022, thực hiện áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, với các yêu cầu hệ thống ở mức cơ bản, phù hợp để phục vụ nhu cầu quản lý và điều hành xăng dầu của Bộ Công thương.

Sau 3 tháng, hệ thống sẽ được hoàn thiện có khả năng thực hiện quản lý trên toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu với các yêu cầu chi tiết và tiêu chí cao hơn giai đoạn đầu.

Hiện Bộ Công thương đã khởi tạo tài khoản cho toàn bộ các thương nhân trong giai đoạn một gồm 2 thương nhân sản xuất, 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và khởi tạo thông tin 329 thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, hệ thống cũng cập nhật một số báo cáo cho thương nhân sản xuất, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu.

Hệ thống này sẽ vừa vận hành, vừa kiểm thử, thường xuyên có sự phối hợp giữa Bộ Công thương với Bộ Thông tin và Truyền thông để rà soát sửa lỗi, bổ sung tính năng theo yêu cầu quản lý Nhà nước.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, Nghị quyết số 42-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương tại cuộc họp Ban cán sự Đảng ngày 22/3/2022 đã “khẳng định việc ứng dụng công nghệ trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh và bảo quản xăng dầu là rất cần thiết để đảm bảo hạn chế sự can thiệp của con người” và có chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan trong Bộ (Vụ Thị trường trong nước, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Bộ) để thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức quản lý nhà nước trong điều hành kinh doanh xăng dầu” tại Nghị quyết.

Tin liên quan

Đọc tiếp