Thêm một ngân hàng dự kiến trả cổ tức 7%

NGÂN HÀNG Việt nAM
16:06 - 08/04/2024
Thêm một ngân hàng dự kiến trả cổ tức 7%
0:00 / 0:00
0:00
HĐQT Bac A Bank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 8.959 tỷ đồng lên gần 11.524 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 nhằm thảo luận và xem xét các báo cáo về kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ, bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các nội dung khác.

Kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn

Trong năm 2024, Bac A Bank có kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023 (đạt 1.036 tỷ đồng). Tổng tài sản dự kiến ở mức 163.835 tỷ đồng, tăng 7,5%, huy động vốn thị trường 1 đạt 126.232 tỷ đồng, tăng 4,5%. Cho vay khách hàng được kỳ vọng sẽ tăng 10,5% lên 110.339 tỷ đồng, kinh doanh, đầu tư chứng khoán tiến thêm 2,46% lên 32.338 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được kiểm soát dưới 1,5%, trong khi các chỉ số như ROA, ROE lần lượt ở mức 0,56% và 7,73%.

Về mục tiêu dài hơn, giai đoạn 2024 - 2029, Bac A Bank đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ 5% đến 10%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng từ 7 đến 12%/năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8 - 12%/năm. Huy động vốn được dự báo sẽ tiến thêm từ 4 đến 12%/năm. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) sẽ đảm bảo theo quy định của NHNN, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Một trong những nội dung quan trọng khác mà HĐQT Bac A Bank dự kiến trình tại đại hội tới đây là phương án tăng vốn điều lệ từ 8.959 tỷ đồng lên gần 11.524 tỷ đồng, tương đương mức tăng 16,93% thông qua phát hành cổ phần để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, ĐHĐCĐ năm 2023 của Bac A Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 9.855 tỷ đồng qua hai cấu phần là phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ngân hàng này chỉ mới phát hành xong 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7,5%, giúp vốn điều lệ lên 8.959 tỷ đồng, còn phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa thực hiện được do các thủ tục thực hiện bị kéo dài. Bac A Bank cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn này trong năm nay.

Song song, Bac A Bank cũng sẽ thực hiện tiếp kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.668 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6,93%, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế và bán thêm gần 104,8 triệu cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ 10%, cho cổ đông hiện hữu, giúp vốn điều lệ tăng thêm tối đa gần 1.048 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch chào bán này sẽ được thực hiện trong năm 2024, sau khi kết thúc đợt tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức năm 2024.

Số vốn được tăng thêm theo phương án của năm 2024 (tổng cộng 1.668 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để mua sắm tài sản cố định (10 tỷ đồng), nâng cấp phần mềm (10 tỷ đồng), đầu tư trái phiếu chính phủ bảo lãnh hoặc trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác (500 tỷ đồng) và cho vay khách hàng (1.150 tỷ đồng).

Ngoài ra, ĐHĐCĐ 2024 Bac A Bank sẽ bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trước đó, vào tháng 1/2024, ngân hàng đã có thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự vào các vị trí trên.

Theo đó, số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu sẽ là 5 người, trong đó có tối thiểu một thành viên độc lập. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ có ba thành viên, tối thiểu hai thành viên chuyên trách.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại Bac A Bank dự kiến tổ chức vào sáng ngày 27/4 tại Nghệ An.

Tin liên quan

Đọc tiếp