Novaland nêu cơ sở đáp ứng nguồn vốn kinh doanh và trả nợ

NVL NOVALAND
14:54 - 01/04/2024
Novaland đã tái khởi động các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City...
Novaland đã tái khởi động các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City...
0:00 / 0:00
0:00
Tình hình hoạt động của Novaland sắp tới phụ thuộc lớn vào khả năng doanh nghiệp có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn.

CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán VNL) vừa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán với lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023 đạt gần 486 tỷ đồng, giảm 199 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Như vậy, lợi nhuận sau thuế của Novaland năm 2023 giảm đến 78% so với năm 2022.

Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân phát sinh chênh lệch chủ yếu là do khoản lỗ đến từ việc trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho tại công ty liên kết theo yêu cầu từ đơn vị kiểm toán trên quan điểm thận trọng. Khoản trích lập dự phòng này dự kiến sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai.

Trong phần giả định hoạt động liên tục tại báo cáo tài chính kiểm toán nêu, sự tác động kết hợp của việc thiếu hụt dòng tiền, các nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả và các hạn chế về khả năng huy động vốn trên thị trường tài chính đã gia tăng áp lực thanh khoản trong ngắn hạn cho Novaland.

Ngoài ra, tại ngày lập bảng cân đối kế toán hợp nhất, doanh nghiệp đã vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu như đã công bố thông tin. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng trọng yếu đến khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Để công ty tiếp tục hoạt động liên tục, ban tổng giám đốc Novaland đã nêu hàng loạt các cơ sở giả định.

Một là giải phóng tiền gửi đang bị giới hạn sử dụng bởi ngân hàng. Theo doanh nghiệp, tại thời điểm 31/12/2023, NVL đang có 853 tỷ đồng đang bị giới hạn sử dụng bởi ngân hàng cho vay. Tính đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, tập đoàn đã đạt được thỏa thuận với các ngân hàng về việc giải phóng số tiền 419 tỷ đồng. Số tiền còn lại đang trong quá trình thảo luận.

Thứ hai, tái cấu trúc khoản nợ vay và nợ trái phiếu: Tại ngày 31/12/2023, tổng số nợ vay và nợ trái phiếu của tập đoàn là hơn 57.700 tỷ đồng. Cho đến ngày phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, NVL đã thanh toán được gần 645 tỷ đồng trên dư nợ gốc và đang đàm phán một số khoản nợ vay theo hướng cơ cấu lại thời hạn trả gốc, lãi hoặc giãn nợ với các khoản vay ngân hàng; đề xuất các điều khoản tái cơ cấu trái phiếu...

Thứ ba, thành công thực hiện các thỏa thuận tái cấu trúc. Theo NVL, Tập đoàn đã đạt được một số thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và đang trong quá trình thực hiện các điều kiện tiên quyết để phương án tái cấu trúc có hiệu lực. Các chủ nợ vẫn sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép thời gian để khắc phục.

Thứ tư, số dư phải trả ngắn hạn khác sẽ được gia hạn. Novaland đã ký thỏa thuận với các bên với số tiền là 3.809 tỷ đồng về đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn hợp đồng thêm một năm hoặc hơn kể từ ngày đến hạn đối với số dư nợ ngắn hạn. Số dư còn lại đang trong quá trình đàm phán với các bên để xin gia hạn hoặc thanh toán một phần bằng hình thức hoán đổi bất động sản.

Thứ năm, các ngân hàng trong nước cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính để triển khai xây dựng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho người mua nhà. Trong năm 2023, tập đoàn đã được giải ngân số tiền là 2.785 tỷ đồng thông qua các hợp đồng tín dụng mới từ các ngân hàng. Ban tổng giám đốc tin tưởng rằng tập đoàn sẽ tiếp tục giải ngân được thêm hạn mức tín dụng mới với số tiền là 15.816 tỷ đồng trong 12 tháng tiếp theo để tài trợ cho các dự án đang phát triển.

Thứ sáu là bán tài sản. NVL dự định sẽ bán tài sản với số tiền dự kiến thu về 2.870 tỷ đồng, để thanh toán các khoản nợ đến hạn trả. Công ty cũng đã nhận được thư quan tâm nhưng chưa có điều khoản ràng buộc từ nhà đầu tư về việc bán tài sản với giá trị dự kiến là 8.917 tỷ đồng.

Ngoài ra theo Novaland, hoạt động kinh doanh của công ty sẽ thuận lợi hơn từ các biện pháp cụ thể của Chính phủ nhằm hỗ trợ phục hồi thị trường bất động sản, loạt dự án trọng điểm được tái khởi động và cam kết hỗ trợ tài chính từ NovaGroup.

Theo đơn vị kiểm toán PwC, giả định về hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng doanh nghiệp có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

“Những điều kiện này cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh 2.2 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn,” kiểm toán viên nhấn mạnh.

Tin liên quan

Đọc tiếp