Xem xét thành lập hai đơn vị hành chính mới ở Bắc Giang và Thanh Hóa

Bắc Giang Thanh Hóa
10:47 - 11/12/2023
Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: CTTĐT Quốc hội
Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: CTTĐT Quốc hội
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày: 13 - 14 và 18/12/2023.

Về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Pháp lệnh chi phí tố tụng; xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của UBTVQH hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Quốc hội.

Xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Gồm các dự án: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)…

Về hoạt động giám sát, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11/2023.

Xem xét, quyết định 4 nội dung: Phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2023 kinh phí xử lý bù giá trong bao tiêu sản phẩm của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; bổ sung kinh phí chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương; điều chỉnh vốn vay lại năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương; bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để cứu trợ, viện trợ từ ngày 1/6/2022 đến 31/5/2023.

Xem xét 2 nội dung: Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, UBTVQH sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên họp, UBTVQH còn đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2023; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của UBTVQH và cho ý kiến về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của UBTVQH, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội; xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tin liên quan

Đọc tiếp