Trích lập dự phòng tăng gấp 3,7 lần, nợ xấu tại VIB vẫn tăng 47%

NGÂN HÀNG Việt nAM
17:40 - 24/01/2024
Trích lập dự phòng tăng gấp 3,7 lần, nợ xấu tại VIB vẫn tăng 47%
0:00 / 0:00
0:00
Trong năm 2023, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng VIB tăng vọt gấp 3,7 lần, khiến lợi nhuận chỉ tăng nhẹ 1%, tuy nhiên khoản nợ xấu vẫn tăng mạnh 47% so đầu năm 2023, lên mức 8.374 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính quý 4/2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB, mã: VIB) ghi nhận, nguồn thu chính của nhà băng này là thu nhập lãi thuần tăng 13,6% so cùng kỳ năm ngoái (YoY), lên mức 4.333 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận khả quan như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 2,5% lên 860 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động khác gấp 4,4 lần lên 374 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối từ lỗ 52 tỷ đồng của quý 4/2022 sang lãi 244 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi hơn 30,5 tỷ đồng trong khi cũng cùng kỳ lỗ 97 tỷ đồng.

Qua đó, tổng thu nhập hoạt động tăng lên 5.842 tỷ đồng, tăng 24% YoY. Kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh động kinh doanh tại VIB cũng tăng tới 30% so với cùng kỳ, lên hơn 4.071 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, trong kỳ, ngân hàng lại đẩy mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên gấp 4,8 lần, chiếm 1.693 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 của VIB chỉ đạt 2.378 tỷ đồng, suy giảm 14% so cùng kỳ 2022.

Lũy kế cả năm 2023, ngân hàng này ghi nhận, thu nhập lãi thuần và các nguồn thu ngoài lãi đều tăng trưởng nên tổng thu nhập ghi nhận 22.160 tỷ đồng, tăng 23% so YoY.

Tính chung cả năm vừa qua, khoản dự phòng rủi ro tín dụng tại VIB tăng vọt gấp 3,7 lần năm 2022, lên 4.846 tỷ đồng. Do đó, VIB ghi nhận, lãi ròng 8.562 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1% YoY.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VIB mở rộng thêm 19,5% so đầu năm, lên mức 409.880 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 266.345 tỷ đồng, tăng 14,8%. Khoản chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng tăng 51% lên 60.956 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ phải trả, tiền gửi của khách hàng chiếm 236.577 tỷ đồng, tăng 18,2% so đầu năm.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của VIB tăng mạnh 47% so đầu năm, lên mức 8.374 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng vọt hơn gấp đôi lên 3.697 tỷ đồng và nợ dưới tiêu chuẩn cũng tăng tới 61%, chiếm 2.479 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ mức 2,45% của đầu kỳ lên tới 3,14%.

Tin liên quan

Đọc tiếp