Tiềm năng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

NĂNG LƯỢNG Việt nAM
13:43 - 27/10/2021
Các khu vực của Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển điện mặt trời áp mái, mặt đất hoặc nổi trên biển nhưng hiện chỉ một phần nhỏ trong số này được biến thành sản lượng điện thực tế.

Đọc tiếp