Thương mại Việt Nam - ASEAN tăng 35% trong tháng đầu năm 2024

asean Năm 2024
17:56 - 21/02/2024
0:00 / 0:00
0:00
Tính toán từ số liệu công bố ngày 21/2 của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2024 thương mại giữa Việt Nam và ASEAN đạt 6,81 tỷ USD, tăng 35% so với mức 5,02 tỷ USD ghi nhận cùng kỳ năm 2023. Việt Nam nhập siêu 0,43 tỷ USD hàng hóa từ khối này.

Theo đó, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN đạt 3,19 tỷ USD, tăng 45% so với mức 2,19 tỷ USD ghi nhận cùng kỳ năm trước và chiếm 9,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thế giới trong tháng 1/2024.

Thái Lan tiếp tục là nước xuất khẩu lớn nhất trong khối của Việt Nam với 734 triệu USD, tương ứng chiếm 22% và tăng 31,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Đứng sau là Indonesia với 562 triệu USD, tăng 59%; Philippines đạt 498 triệu USD, tăng 71%; Campuchia đạt 448 triệu USD, tăng 17%; Malaysia đạt 464 triệu USD, tăng 73%; Singapore đạt 397 triệu USD, tăng 36%.

Trong tháng 1, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Lào ghi nhận tăng tới 104%, lên mức 56 triệu USD; sang Myanmar đạt 31,5 triệu USD, tăng 29%. Brunei là thị trường duy nhất trong khối giảm trị giá khi -27%, còn 1,3 triệu USD.

Về nhập khẩu, tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ khối ASEAN đạt 3,62 tỷ USD, tăng 28% so với mức 2,82 tỷ USD ghi nhận cùng kỳ năm 2023 và chiếm 11,7% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thế giới của Việt Nam.

Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ các nước trong khối của Việt Nam đều ghi nhận đà tăng trưởng dương. Trong đó, Brunei có mức tăng cao nhất khi lên tới +128%, tiếp đến là Lào và Singapore với cùng +64%; Campuchia với +34%; Philippines +28%; Indonesia với +24%; Malaysia với +26%; Thái Lan với +15,5%. Myanamar là thị trường có mức tăng trưởng thấp nhất với +3,3%.

Trong số 9 thị trường thuộc ASEAN, Thái Lan là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với 885 triệu USD; kế đến là Malaysia với 856 triệu USD, Indonesia với 708 triệu USD. Hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia và Singapore đạt lần lượt 398 triệu USD và 341 triệu USD; Philippines đạt 266 triệu USD và Lào đạt 117 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Myanmar và Brunei trong tháng 1/2024 cùng ở mức 24 triệu USD.

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và ASEAN đạt 73,4 tỷ USD. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu sang ASEAN đạt 32,5 tỷ USD, giảm 4,5% so với năm 2022. Nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN đạt 40,8 tỷ USD, giảm 13,4%. Năm 2023, Việt Nam nhập siêu 8,3 tỷ USD hàng hóa từ khối thị trường này.

Đọc tiếp