Thành lập thêm 1 thành phố và 3 thị xã mới

Hành chính Địa phương
23:05 - 13/02/2023
Toàn cảnh Phiên họp thứ 20 chiều 13/2
Toàn cảnh Phiên họp thứ 20 chiều 13/2
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 13/2 phê chuẩn thành lập thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương); thị xã Thuận Thành và Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) và thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang), nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, quy hoạch, cũng như nguyện vọng của địa phương.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 20, Quốc hội khoá XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện/thị xã, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, việc thành lập, nhập các đơn vị hành chính đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, quy hoạch, xây dựng, giao thông, bảo vệ môi trường… trên địa bàn là cần thiết; đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đối với tỉnh Bình Dương, thành lập TP Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng 191,76 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 466.053 người, 10 phường và 2 xã của thị xã Tân Uyên.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, thành lập thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành. Trong đó, thành lập 10 phường (Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hồ và 9 xã.

Thành lập thị xã Quế Võ trên cơ sở nguyên trạng 155,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 219.929 người của huyện Quế Võ. Trong đó, thành lập 11 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phố Mới và 10 xã của huyện Quế Võ hiện nay.

Đối với tỉnh An Giang, thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở nguyên trạng 354,59 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 143.098 người của huyện Tịnh Biên. Trong đó thành lập 7 phường (Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng, An Phú, Nhơn Hưng, Núi Voi, Thới Sơn) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 thị trấn và 4 xã.

Thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở nguyên trạng 15,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.590 người của xã Đa Phước thuộc huyện An Phú.

Thành lập thị trấn Hội An trên cơ sở nguyên trạng 22,98 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.225 người của xã Hội An thuộc huyện Chợ Mới.

Đối với tỉnh Quảng Nam, thành lập 5 phường (Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 xã (Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương) thuộc thị xã Điện Bàn.

Thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở nguyên trạng 49,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.466 người của xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, thành lập thị trấn Kim Long trên cơ sở nguyên trạng 15,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.550 người của xã Kim Long thuộc huyện Tam Dương.

Thành lập thị trấn Tam Hồng trên cơ sở nguyên trạng 9,3 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.506 người của xã Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc.

Thành lập phường Định Trung trên cơ sở nguyên trạng 7,44 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.450 người của xã Định Trung thuộc TP Vĩnh Yên.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, thành lập thị trấn Hóa Thượng trên cơ sở nguyên trạng 13,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.871 người của xã Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ.

Nhập toàn bộ 40,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.573 người của xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ.

Đối với tỉnh Bến Tre, thành lập thị trấn Tiên Thủy trên cơ sở nguyên trạng 18,23 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.808 người của xã Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành.

Thành lập thị trấn Tiệm Tôm trên cơ sở nguyên trạng 22,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.790 người của xã An Thủy thuộc huyện Ba Tri.

Thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung trên cơ sở nguyên trạng 8,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.879 người của xã Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, thành lập thị trấn Vân Tùng trên cơ sở nguyên trạng 51,10 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.590 người của xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, thành lập thị trấn Pơng Drang trên cơ sở nguyên trạng 31,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.988 người của xã Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk.

Đối với tỉnh Trà Vinh, điều chỉnh 3,13 km2 diện tích tự nhiên và 490 người của xã Long Khánh (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ấp Phước Hội) về ấp Mé Láng thuộc xã Ngũ Lạc quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình tại phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình tại phiên họp.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương các tỉnh tiếp tục cập nhật, hoàn thiện và kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội nếu được thông qua.

Trong đó, chú trọng các nội dung về việc bố trí, sắp xếp và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng các yêu cầu quản lý của chính quyền đô thị.

Ngoài ra, có phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức và việc chuyển đổi các loại giấy tờ hành chính cho người dân khi có nhu cầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nước ta đã thực hiện rất tốt công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm rất xuất sắc các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Thế giới đánh giá cao Việt Nam trong lĩnh vực này và là một trong những điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, là cơ sở để chuyển sang phát triển bền vững.

Lưu ý phần lớn động lực tăng trưởng trên thế giới đến từ phát triển đô thị và kinh tế đô thị, Chủ tịch Quốc hội cho biết, bên cạnh xây dựng nông thôn mới thì chưa bao giờ chủ trương phát triển đô thị ở nước ta đặt ra mạnh mẽ như hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý vấn đề quy hoạch phát triển đô thị và bố trí nguồn lực thích đáng - điều trước đây thực hiện chưa tốt nên chất lượng đô thị đạt mức thấp. Do đó, cần có kế hoạch phấn đấu sớm đạt tiêu chí mà nghị quyết đặt ra, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, đồng ý thông qua 10 dự thảo nghị quyết về việc thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh nêu trên.

Tin liên quan

Đọc tiếp