Lợi nhuận của Lộc Trời bốc hơi 94% sau kiểm toán

LTG Lộc Trời
12:15 - 01/04/2024
Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77 tỷ đồng sau kiểm toán, góp công lớn giúp Lộc Trời thoát lỗ trong năm 2023. Ảnh: MekongASEAN
Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77 tỷ đồng sau kiểm toán, góp công lớn giúp Lộc Trời thoát lỗ trong năm 2023. Ảnh: MekongASEAN
0:00 / 0:00
0:00
Lý do lớn khiến lợi nhuận Lộc Trời giảm mạnh sau kiểm toán, là việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty liên kết tại ngày mua chưa được phản ánh phù hợp trong BCTC hợp nhất tự lập.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 16,49 tỷ đồng, chỉ tương đương 4% so với thực hiện của năm 2022 và giảm tới 93,8% so với báo cáo tự lập quý 4/2023 (265 tỷ đồng).

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau kiểm toán giảm tới gần 249 tỷ đồng, chủ yếu tới từ các điều chỉnh sau:

Các khoản giảm trừ doanh thu giảm 19,4 tỷ đồng và giá vốn hàng bán tăng 15,8 tỷ đồng, do loại trừ phần chiết khấu thương mại và giá vốn từ các giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn chưa được phản ánh phù hợp trong BCTC tự lập.

Giải trình biến động kết quả kinh doanh của Lộc Trời.

Giải trình biến động kết quả kinh doanh của Lộc Trời.

Lợi nhuận từ công ty liên kết giảm 315 tỷ đồng, vì việc loại trừ lãi từ giao dịch giá rẻ do ảnh hưởng của việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty liên kết tại ngày mua chưa được phản ánh phù hợp trong BCTC hợp nhất tự lập, và phần loại trừ lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77 tỷ đồng sau kiểm toán, góp công lớn giúp Lộc Trời thoát lỗ trong năm 2023.

Lộc Trời báo lãi từ công ty liên kết tăng đột biến vào quý 2/2023, ghi nhận khoản lãi 327 tỷ đồng, đây là phần lãi lũy kế sau khi mua công ty liên kết – CTCP Lương thực Lộc Nhân.

Lộc Nhân được Lộc Trời hoàn tất mua lại vào ngày 16/2/2023. Sau giao dịch này, tỷ lệ biểu quyết và tỷ lệ lợi ích của LTG tại Lộc Nhân là 49%. Tính tại ngày mua, tổng tài sản của Lộc Nhân đạt 5.139 tỷ đồng, bao gồm 698 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, 2.151 tỷ đồng tài sản cố định, 1.150 tỷ đồng hàng tồn kho.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của Lộc Nhân đạt 688 tỷ đồng, tổng nợ phải trả đạt 4.450 tỷ đồng, bao gồm 2.861 tỷ đồng nợ vay, 753 tỷ đồng phải trả người bán, 564 tỷ đồng phải trả khác…

Đọc tiếp