Gỗ Trường Thành chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán

TTF DOANH NGHIỆP
17:34 - 01/04/2024
Gỗ Trường Thành lỗ lớn sau kiểm toán.
Gỗ Trường Thành lỗ lớn sau kiểm toán.
0:00 / 0:00
0:00
Khoản lợi nhuận khác của Gỗ Trường Thành từ 18 tỷ đồng ở báo cáo tự lập biến thành lỗ 70 tỷ đồng sau kiểm toán, do tăng mạnh chi phí phạt thuế cùng khoản lỗ từ xoá sổ và thanh lý tài sản.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2023, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) ghi nhận lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 134 tỷ đồng, trong khi ở báo cáo tự lập có lãi 11 tỷ đồng. Năm 2022, công ty có lãi 3,4 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, nhiều chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh của TTF ghi nhận sự thay đổi lớn. Giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều tăng so với báo cáo tự lập. Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác từ 18 tỷ đồng ở báo cáo tự lập biến thành lỗ 70 tỷ đồng sau kiểm toán, do tăng mạnh chi phí phạt thuế cùng khoản lỗ từ xoá sổ và thanh lý tài sản.

Theo giải trình ở báo cáo kiểm toán, trong năm 2023, Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện thanh tra thuế tại nhóm công ty của Gỗ Trường Thành cho giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022 và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quyết định thu hồi hoàn thuế.

Theo đó, nhóm công ty tạm ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung của các năm trước với số tiền gần 32 tỷ đồng. Đồng thời, tổng các khoản phạt chậm nộp, phạt hành chính và truy thu thuế giá trị gia tăng với số tiền là hơn 40 tỷ đồng cũng được hạch toán vào tài khoản chi phí khác trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Theo TTF, ngày 20/9/2023 và ngày 19/1/2024, công ty đã lần lượt gửi hai công văn cho Cục thuế Bình Dương để giải trình chênh lệch với một vài khoản mục không đồng ý với kết quả thanh tra, chủ yếu liên quan đến việc định giá lại tài sản và cấn trừ nợ vay, chi phí lãi vay với Ngân hàng Việt Á.

TTF đã yêu cầu Cục thuế Bình Dương xem xét sửa đổi các quyết định liên quan đến việc yêu cầu nhóm công ty nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi chậm nộp với số tiền lần lượt là gần 18 tỷ đồng và gần 13 tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất (30/3/2024), nhóm công ty của Gỗ Trường Thành vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan thuế.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, tính đến cuối năm 2023, Gỗ Trường Thành có tổng tài sản đạt 2.850 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với đầu kỳ. Công ty đang nợ hơn 2.583 tỷ đồng, trong đó hơn 1.517 tỷ đồng là các khoản nợ ngắn hạn. Lỗ lũy kế 3.225 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn 267 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp