Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng

QUỐC HỘI NHÀ NƯỚC
10:26 - 22/05/2024
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức.
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức.
0:00 / 0:00
0:00
Tân Chủ tịch nước hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiến định; dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước.

Phát biểu nhậm chức sáng 22/5, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ông ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Nhấn mạnh Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay, Chủ tịch nước chia sẻ, đây là những tiền đề hết sức quan trọng để ông hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước, mặt khác cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước Tô Lâm hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiến định; tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

Chủ tịch nước cho biết, ông sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới; kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; ký kết các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

"Cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương...," Chủ tịch nước nói.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng ông Tô Lâm.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng ông Tô Lâm.

Cũng trong phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt; hứa không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự thống nhất giữa “ý đảng lòng dân”, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, đất nước sẽ ngày càng phát triển phồn vinh; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tin liên quan

Đọc tiếp