ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong quý 1/2024

Thương Mại Quý 1/2024
08:53 - 30/03/2024
0:00 / 0:00
0:00
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, quý 1/2024, thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và thế giới đạt gần 180 tỷ USD, trong đó ASEAN là thị trường lớn thứ 3.

Trong quý 1/2024, thương mại hàng hóa của Việt Nam với thế giới đạt 178,04 tỷ USD. Trong đó, thương mại giữa Việt Nam với 6 thị trường lớn nhất đạt tổng 138,5 tỷ USD, tương ứng chiếm 77,8% tổng kim ngạch.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường có kim ngạch lớn nhất trong quý 1/2024 với 42,1 tỷ USD. Đứng sau lần lượt là Mỹ với 29,7 tỷ USD, ASEAN với 20 tỷ USD, Hàn Quốc với 19,4 tỷ USD, EU với 16 tỷ USD và Nhật Bản với 11,3 tỷ USD.

Về xuất khẩu, quý 1/2024 Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang 6 thị trường trên với tổng trị giá 72,2 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ra thế giới.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đạt 26,2 tỷ USD. Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam khi chiếm tới 28% tổng kim ngạch. Đứng sau là Trung Quốc với 12,7 tỷ USD, EU với 12,1 tỷ USD, Hàn Quốc với 6,6 tỷ USD, Nhật Bản với 5,7 tỷ USD.

Quý 1/2024, ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam với 8,9 tỷ USD, tương ứng chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. So với cùng kỳ năm trước, trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang khối này tăng 9,5%.

Ngoài ASEAN, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang 5 thị trường còn lại cũng ghi nhận mức tăng trưởng dương. Trong đó, Mỹ có mức tăng lớn nhất với +26%, kế đến là EU với +16,3%, Hàn Quốc với +12,9%, Nhật Bản với +6,4% và Trung Quốc với +5,2%.

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ 6 thị trường trên với tổng trị giá 66,3 tỷ USD trong quý 1/2024, tương ứng chiếm 78,9% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa từ thế giới.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 29,4 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch. Đứng sau là Hàn Quốc với 12,8 tỷ USD, Nhật Bản với 5,6 tỷ USD, EU với 3,9 tỷ USD, Mỹ với 3,5 tỷ USD.

ASEAN hiện là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 3 của Việt Nam với 11,1 tỷ USD, tương ứng chiếm 13% tổng trị giá nhập khẩu.

Quý 1/2024, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ cả 6 thị trường lớn nhất. Trung Quốc là thị trường có mức tăng lớn nhất với 24,4%; kế đến là EU với +17,3%, Mỹ với +14,8%, ASEAN với +9,8%, Nhật Bản với +6,8% và Hàn Quốc +4,3%.

Tin liên quan

Đọc tiếp